Arthur Asp's minnesfond


Fonden bildades till minne av Arthur Asp.


Arthur var populär lärare i kommunen under många år. Genom sitt ideella arbete i många föreningar och i byrådet var Arthur ovärderlig för Åmotsbygden och för Åmotsborna. För att hedra minnet av Arthur bildades Fonden i februari 2002.

Fondens syfte är att stimulera initiativ och idéer som främjar en positiv utveckling och skapar arbetstillfällen i Åmot.

Fonden är öppen för gåvor när Du vill:

- komma ihåg en avliden vän
- uppvakta någon på en högtidsdag
- stödja Åmot och verksamheten här.

Fonden tar tacksamt emot donationer.Det är även möjligt att skriva testamenten med Fonden som mottagare.

Avgiften för utskickade inbetalningskort är 20:-

E-mail: amotsgarden@hotmail.com

Syftet med Fonden är:


Att stimulera initiativ och ideér som bedöms främja en positiv utveckling och skapa arbetstillfällen i Åmotsbruk.

Både enskilda personer och föreningar kan söka bidrag från Fonden.

Vi delar också ut presentkort på 1000:- till
alla som fått barn under året och är skrivna i Åmot.

Ansökan om bidrag från Arthur Asps Minnesfond sänds
senast 30/4 det år ansökan gäller.

Administration


Detta sköts av föreningskontoret

 

 

Formulär för ansökan om bidrag till förening/organisation/privatperson finns på Tempo, Föreningskontoret samt biblioteket i Ockelbo.


Ansökan skickas till:

Arthur Asps Minnesfond

c/o Marko Alm

Kvarnvägen 7

816 95 Åmotsbruk
Gåva / Minnesord


Kontakta Arthus Asp's minnesfond
(föreningskontoret) direkt via E-mail:


Ifyllande av formulär:


  • Skriv namn på den avlidne
  • Begravningsplats och datum
  • Vilken text/vers/dikt ni vill ha i minnesbladet:
  • Från vem

Betala till BG 337-3016 eller swisha till 123 120 62 83
Skriv ALLTID den avlidnes namn i meddelande-raden när ni betalar!