Vägföreningen

Åmots vägförening står för underhållet av vägarna i byn

Styrelsen

Ordförande: Stefan Wikholm

Sekreterare: Bertil Paulsson

Ledamöter: Gert Larsson, Leif Andersson, Mattias Sundqvist

Ersättare i styrelsen: Ingemar Brink, Stefan Norling, Christian Westin

Kassör: Sture Norgren (utanför styrelsen)