Information från Byrådet

Här kommuniceras ämnen av allmänt intresse.
Kan även hittas på anslagstavlan inne på Tempo.

 

Anslag för spontanidrott

Möjlighet till anslag på 500 000 från Ockelbo kommun för att skapa en ”plats” för spontanidrott,
för barn och ungdom.

Projektet blir att skapa en ”multiarena” för sommar/vinter – aktiviteter, som även länkas ihop med skidklubbens frilufts/spårsystem.
Platsen för detta blir ”ishockeyplanen” vid f.d. skolan.

Ansökan är beviljad, jobbar f.n. med offerter från leverantörer (klar budget)  innan den kan gå vidare.

Har du frågor om detta? Kontakta Magnus Brink 070-2854392 / magnusbrink@gavlenet.se

Åmots f.d. Skola

Planerna (samt planering och kostnadsunderlag) för detta
blivande ”allaktivitetshus” är klara.

Kommunen har uppdraget att ta fram ett avtalsförslag för uthyrning av lokalerna liksom att söka byggnadslov för de delar i projektet som kräver ett sådant.

Allt är ”på G”. Tidsförskjutning dock.

Har du frågor om detta? Kontakta Åke Lamm 070-710 31 69 / lammipension@gmail.com

Tempo

Som blivit kommunicerat via utskick och även på årsstämman,
så är det tufft för Tempobutiken .
Detta är också den viktigaste fråga för Byrådet, i strävan att hålla byn levande.

Tanken är att skapa ett bredare engagemang för att gemensamt jobba för att
denna viktiga funktion.
För närvarande är det inte helt klar hur detta skall göras.

Har du frågor om detta? Kontakta Kjell Ljung 070-559 02 72 / kjell.h.ljung@telia.com

Bredband

Fast telefoni upphör sista Nov. 2016.
Detta aktualiserar frågan om bredband igen.

För närvarande pågår utbyggnad av fibernätet i Ockelbo,
tyvärr inga planer för Åmot.

Byrådet kommer att bevaka frågan.
Bjuder kommunen till möte om detta,
samt med Gavlenet (som tyvärr ej kan före semestern)

Har du frågor om detta? Kontakta Kenneth Nyholm
073-981 23 05 / kenke@gavlenet.se