Uppdateringar

Webmaster kan omöjligen själv hålla reda på vad som händer i bygden.

Därför gäller att främst föreningar och näringsidkare är ansvariga att uppdatera
oss så att den publicerade informationen om deras verksamhet är korrekt.