Hjärtstartare i Åmot

 

I det fall en hjärtstartare skulle behövas,
finns en sådan vid entren till Åmotsgården

 

Instruktioner:

Denna apparat är "självinstruerande" så dessa finns inbyggda i själva apparaten.