Bränslestation

Genom Tempos försorg säljs här bensin och diesel med Dalvik Oil som leverantör.