Åmot

Åmot - byn där åarna möts - ligger vackert i Testeboåns dalgång och har i århundraden levt på järn och skog

Vår by tillhör Ockelbo kommun i Gävleborgs län och är belägen i nordvästra hörnet av Gästrikland, inte långt från Hälsingland och Dalarna.

Idag bor här ca 500 invånare. Det är 20 km till Ockelbo och förbindelserna mellan orterna ombesörjs av gratisbussar, Kuxabussarna.Att bo i Åmot

Det är gott att bo i Åmot. Med hänsyn till byns storlek är serviceutbudet stort. Postlådan töms en gång om dagen, vi får tidningarna utburna även på söndagarna och det finns bredband. Det som kanske är viktigast för byns överlevnad som en självständig ort är att vi har förskola och en egen Tempobutik med bensinstation. Förskolan har gymnastiksal, ishockeyplan och bastu.

Tempobutiken är ombud för Systembolaget och Apoteket. Kyrkan, Åmotsparken och Åmotsgården är andra samlingspunkter i byn. Åmotsparken innehåller dansbanor med tak, servering och pub.

Åmots skola fungerar som konferens- och bygdegård.

Arbete och näringsliv

Fortfarande betyder skogsbruket mycket och Stora Enso Skog är den största arbetsgivaren. Men i Åmot finns även ett livaktigt småföretagande och servicenivån är hög. Vi har företag med Hotell och turistverksamhet, företag inom hälsobranschen, allfix m.m. Arbetspendling till Sandviken och Gävle är också vanlig.