Om hemsidan

Denna hemsida drivs ideellt av Byrådet Åmotsbruk.

Huvudsyftet är att dela information om vad som händer i och runt Åmot.
Information som är av intresse för boende heltid/deltid samt besökare och turister.

Frågor och synpunkter kan ställas via kontaktformuläret eller e-mail.