Stilleben hotell och restaurang

Bruksvägen 3C, Åmot

www.stilleben.nu

 070 8111 609
Husvagnscamping Sandalsvägen

Husvagnsplatser med elanslutning och servicehus.

Campingen tar även emot tältcampare.

Vackert läge vid Kölsjöån. 

Kontakt Jan-Olov Prim, 070-525 76 84.