Lokaler att hyra


Åmotsparken

Den natursköna folkparken vid åmötet hyrs ut för diverse evenemang - länk


Bagarstugan vid tullkvarnen

Bagarstugan vid Åmots Tullkvarn kan hyras för bakning.
Hyran är 300 kr/dag, i detta ingår tillgång till bagarstugan för eldning dagen innan för att få upp värmen i ugnen. Ved ingår också i hyran. Instruktion för hur man eldar finns i bagarstugan.

Har du frågor, kontakta någon i arbetsgruppen.

Stina Alm 070-523 18 57 (bokning)

Lena Järnkvist 070-979 29 29

Maria Jahrefjord 072-246 00 31