Åmot vindkraftfond

Åmot vindkraftfond - för vindparken Åmot-Lingbo-Tönsen

Uppdateringen av arbetet vid vindparken hittar ni här


Förslag till stadgar för Åmot vindkraftfond