Åmots bygdeförening

Bygdeföreningen ansvarar för Masugnsbadet och lekparken mitt i byn.

Tillsammans med andra föreningar i byn så ordnar vi även Valborgsmässofirandet, Åmotsdagarna och Midsommarfirandet.

Vi hoppas att Du som ej är medlem vill gå med i vår förening och stödja vår verksamhet. Medlemsavgiften är 75 kr/person över 18 år. Familjekort 150 kr, då ingår alla i familjen upp till 18 år.

Bankgiro 216-2220