Åmots föreningsråd

Byns föreningar samlas i ”Åmots Föreningsråd” där vi träffas vår och höst för att diskutera gemensamma frågor och planera gemensamma aktiviteter i byn, såsom städdag, Åmots-dagen och Bya-Loppis mm.