Arthur Asps minnesfond


Fonden bildades till minne av Arthur Asp.

Arthur var populär lärare i kommunen under många år. Genom sitt ideella arbete i byrådet och i många föreningar var Arthur ovärderlig för Åmotsbygden och för Åmotsborna. För att hedra minnet av Arthur bildades Fonden i februari 2002.

Syftet med Fonden

Att stimulera initiativ och idéer som bedöms främja en positiv utveckling och skapa arbetstillfällen i Åmot.
Både enskilda personer och föreningar kan söka bidrag från Fonden.
Ansökan om bidrag från Arthur Asps Minnesfond sänds senast 30/4 det år ansökan gäller.

Vi delar också ut presentkort på 2 000:- till alla som fått barn under fjolåret och är skrivna i Åmot. 
Informera Fonden om namn på förälder och barn samt er adress senast 30/4. Ni kommer då att bli inbjuden till utdelning från Fonden på Åmotsdagen i Bunges Kapell.


Dags att söka bidrag från Arthur Asp´s Minnesfond 2024

Syftet med Fonden är:

Att stimulera initiativ och idéer som bedöms främja en positiv utveckling och skapa arbetstillfällen i Åmot.

 

Både enskilda personer och föreningar kan söka bidrag från Fonden.

Ansökan om bidrag från Arthur Asps Minnesfond sänds senast 30/4 det år ansökan gäller till:

Arthur Asps Minnesfond

c/o Marko Alm

Kvarnvägen 7

816 95 Åmotsbruk

 

Fonden delar också ut Tempo-presentkort på 2000:- till alla som fått barn under fjolåret och är skrivna i Åmot.

Informera Fonden om namn på förälder och barn samt er adress senast 30/4. Ni kommer då att bli inbjuden till utdelning från Fonden på Åmotsdagen i Bunges Kapell. 

 

Kontaktperson:

Marko Alm  marko.alm@storaenso.com 070-604 23 01


Gåva / minnesord

Kontakta Arthus Asp's minnesfond (föreningskontoret) direkt med detta formulär där du fyller i följande information:

  • Namnet på den avlidne
  • Uppge adress dit minnesordet skall skickas samt datum för begravning
  • Vilken text/vers/dikt ni vill ha i minnesbladet
  • Från vem 
  • Ditt namn och telefonnummer så att vi kan nå er om det uppstår frågor

Insättning av gåva görs till BG 337-3016 eller Swish till 123 120 62 83. Ange namn på den avlidne.

Kontakt
Föreningshuset Åmot, telefon 0760 27 70 55
E-post foreningshuset.amot@gmail.com
BG 337-3016, Swish till 123 120 62 83
Ordförande: Marko Alm,  marko.alm@storaenso.com  070-604 23 01

Gåvor

Fonden är öppen för gåvor när Du vill:

- komma ihåg en avliden vän
- uppvakta någon på en högtidsdag
- stödja Åmot och verksamheter här.


Donationer

Fonden tar tacksamt emot donationer.
Det är även möjligt att skriva testamenten med Fonden som mottagare.


Ansökan om bidrag

Formulär för ansökan om bidrag till förening / organisation / privatperson finns på Tempo och Föreningshuset och dessa länkar till  pdf-fil och word-fil.
Det finns också en möjlighet att fylla i ansökan direkt i detta formulär.

Ansökan skickas till:
Arthur Asps Minnesfond
c/o Marko Alm
Kvarnvägen 7
816 95 Åmotsbruk