Stiftelsen Bunges Kapell


Stiftelsen Bunges Kapell bildades 1989 under ledning av Bror Laage Hellman för att rädda kulturbyggnaden Kapellet från förfall och bidra till utvecklingen av byn.

Stiftelsens syfte och mål är att genom verksamheten i kapellet och information om det gamla järnbruket i Bruksslingan bidra till utveckling och marknadsföring av byn. Man vill också nyttja ortens mycket gynnsamma natur- och kulturresurser samt bevara brukets värdefulla kulturbyggnader för framtiden.