Byrådet Åmot

En stark demokrati kräver aktiva medborgare.

Som ett led i den strävan bildades Byrådet i Åmot och vi arbetar med att främja byns utveckling. Byrådet sammanträder regelbundet och har kontakt med Ockelbo kommun i diverse frågor som rör Åmot.

 

Protokoll från års- och styrelsemöten