Byrådet Åmot

En stark demokrati kräver aktiva medborgare.

Som ett led i den strävan bildades Byrådet i Åmot och vi arbetar med att främja byns utveckling. Byrådet sammanträder regelbundet och har kontakt med Ockelbo kommun i diverse frågor som rör Åmot.Den filosofi som genomsyrar Byrådets arbete är att i Åmot ska finnas den service som gör det möjligt att välja Åmot som bostadsort. Vi tror att kan vi utveckla Åmot till en ort som låter tala om sig som en framåt by kommer folk att vilja flytta till Åmot. Det blir många typer av ärdenden som passerar byrådet under ett år. Allt från röjningar runt byn till skol- och bostadsfrågor.

Byrådet strävar också efter att det ska vara roligt att bo i Åmot, att här ska finnas ett utbud av aktiviteter för alla åldrar som gör att man väljer att bosätta sig här.


Framtid

Det kommer inte att bli lättare framöver att överleva i glesbygd. För att få vardagen att fungera krävs redan idag många ideella arbetsinsatser. Det som kommunen på andra håll betalar någon för att utföra det får vi i Åmot göra själva. Ärligt talat, bor man på landet behövs det att man tar större ansvar för sin bygd än om man bor i stan. I fina sammanhang kallas det social ekonomi.

Åmot kommer aldrig att få så mycket offentliga medel att den ideella insatsen blir överflödig. Tvärt om måste vi nog konstatera att vi framöver behöver ta ännu större eget ansvar för vår tillvaro. En viss del av byns utveckling hänger på var och en av oss som bor i Åmot. Är vi många som arbetar tillsammans behöver inte detta bli betungande utan tvärt om en källa till gemenskap och solidaritet, som de i stan kan längta efter.

Byrådet hävdar att vi ska vara representerade inom kommunen i olika sammanhang, det kan t.ex. gälla vår sociala service, hur Åmot ska presenteras i turistsammanhang eller kommunikationer till byn. Kommunen lyssnar på byrådets krav och kallar i olika sammanhang representanter från byrådet. Vi är remissinstans i flera lokala frågor och har även regelbundna möten med övriga byråd och kommunala representanter.

Byrådet har sökt och fått EU-bidrag för att utveckla och stärka demokratin i byn. Som ett led i det arbetet har Byrådet bl.a ordnat studieresor till orter med intressanta byutvecklingsprojekt.
Tillsammans med tre andra föreningar har vi även startat Föreningskontoret i Åmotsgården.

Byrådet fortsätter sitt arbete att hävda Åmots intresse.
Demokratin måste om och om igen försvaras.

Är du intresserad av Åmot eller vill veta mer om någon fråga?

Tveka inte utan ta kontakt med oss i byrådet.
Det gör du enklast via denna hemsidas kontaktformulär.