Vägföreningen

Åmots vägförening står för underhållet av vägarna i byn

Styrelsen

Ordförande: Stefan Wikholm

Sekreterare: Bertil Paulsson

Ledamöter: Gert Larsson, Leif Andersson, Mattias Sundqvist

Ersättare i styrelsen: Östen Krantz, Stefan Norling, Christian Westin

Kassör: David Englund, Föreningskontoret (utanför styrelsen)