Innehåll

Finner du information eller bilder du ej tycker skall vara på hemsidan,
alternativt är felaktigt?
Har du ideer om vad som skall finnas på hemsidan?
Eller saknar något?

Kontakta oss


Vi ser gärna att du lämnar bidrag i form av material till hemsidan.

  • Bilder från Åmot med omnejd
  • Information som är av allmän nytta / nöje.

Inget bidrag är för litet...håll vår hemsida "levande"


Gästbok?

På den tidigare hemsidan fungerade gästboken som ett forum för en rad funktioner.
Allt från allmännyttig information och frågor, uppdateringar för fisket, personliga hälsningar m.m.
Tyvärr också en del mindre konstruktiva åsikter.

Nyttjandegraden har också varierat.

Klart är dock att någon form av allmänt forum behövs, så vi kommer att ta en funderare vad som kan vara bästa alternativet för oss.