Hjärtstartare i Åmot


Hjärtstartaren finns på utsidan av föreningshuset mot Åmotsvägen intill entrén vid köket.

Den är registrerad i hjärtstartarregistret och adressen är Bruksvägen 1.

Apparaten är självinstruerande